Biologinen torjunta

Kuvaus

Biologinen torjunta on yksi keino vaikuttaa haitallisten hyönteisten ja muiden selkärangattomien määrään. Kun puutarhassa tai kasvihuoneessa kasvustoihin laitetaan torjuntaeliöitä ihmisen toimesta, on kyse biologisesta torjunnasta. Luonnossa tuholaisten ja niiden määrää rajoittavien eliöiden keskinäinen tasapaino kuuluu luonnon omiin torjunta- ja säätelykeinoihin.

Lajit